Feb 16, 2012

விகடன் வரவேற்பறையில் ...

 


தோழர்கள் அ.ப.சிவா, நீலவேந்தன் மற்றும் பெதிக தோழர்களின் முயற்சியால் எடுக்கப்பட்ட 'துக்கம்' குறும்படம் குறித்த பதிவு - விகடன் வரவேற்பறையில் வெளி வந்திருக்கிறது.....
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment